Hot line (24 hrs) +66 81 612 9952

Sakura [โตเกียว-ฟูจิ] 6 วัน 3 คืน

Code ECOTG-APR6005
Destination ญี่ปุ่น
Duration 6 days 3 nights
Depart time 13:00
Sakura [โตเกียว-ฟูจิ] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) รหัสทัวร์ ECOTG-APR6005 • ล่องเรือทะเลส...

Sakura [โตเกียว-ฟูจิ] 6 วัน 3 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

รหัสทัวร์ ECOTG-APR6005

• ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ที่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
• ชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
• ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
• ชื่นชมความงามของดอกไม้ตามฤดูกาลพิ้งค์มอส [ตามสภาพอากาศ]
• อิสระและเพลิดเพลินกับช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
• อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
• นำท่านสู่เมืองคามาคุระ เป็นเมืองที่ติดทะเล ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์
• เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ

 

กำหนดการเดินทาง ปี 2560:

• วันที่ 2-7, 3-8, 4-9 เมษายน 2560

• วันที่ 10--15 เมษายน 2560

• วันที่ 12-17 เมษายน 2560

• วันที่ 13-18 เมษายน 2560

• วันที่ 14-19 เมษายน 2560

_____________________________________________________________________________________

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

 

• 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

• 22.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682

วันที่ 2: สนามบินฮาเนดะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่

 

• 06.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร...

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (Hakone National Park) ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม

นำท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

• กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

• บ่าย โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกา และ รองเท้าแฟชั่นอย่างมากมาย

• ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม

• พักที่ Kasugai Hotel หรือเทียบเท่า (ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น)

Meals : Lunch, Dinner
วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว-ชมชิบะซากุระ – ช้อปปิ้ง

 

• เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล

นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

• กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

• บ่าย นำท่านชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พื้นดิน ญี่ปุ่นนำมาปลูกตามรั้วบ้าน หรือตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ

นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Kose, Kanebo, SK II, Shisedo และอื่นๆ อีกมากมาย

• ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

• พักที่ Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า

Meals : Breakfast, Lunch
วันที่ 4: อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 

• เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลาย รูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ Space Mountain, ระทึกขวัญกับ Haunted Mansion บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ Splash Mountain, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ Jungle Cruise, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ Buzz Light Year’s Astro Blasters เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ Walt Disney หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก อย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่

สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และโอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือเกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ

*เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ*

• พักที่ Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า

Meals : Breakfast
วันที่ 5: วัดอาซากุซะ – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

 

• เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมวัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ

นำท่านสู่เมืองคามาคุระ (Tamakura) ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย นำท่านชมพระพุทธรูปไดบุทสึ (The Great Buddha of Kamakura) หรือพระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

• กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

• บ่าย ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง Aqua City, Venus Fort, Deck ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

• ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

Meals : Breakfast, Lunch
วันที่ 6: สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

 

• 00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

• 05.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
• ค่าประกันคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง, อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

✕ ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
✕ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
✕ ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
✕ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
✕ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
✕ ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

การสำรองที่นั่ง:

• ชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
• แจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง หรือส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามสายการบินกำหนด

เงื่อนไขการยกเลิก:

• สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน – ขอเก็บเงินมัดจำ 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน – ขอเก็บเงินค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• ในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข

• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน (ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปทัวร์สามารถออกเดินทางได้แน่นอน จึงจะทำการซื้อตั๋วภายในประเทศ มิฉะนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น !!
3. รายการอาหาร หรือ โรงแรม ที่ระบุไว้ล่วงหน้า อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
5. โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
6. ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ Triple [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ Triple ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป**

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร
• สำหรับท่านไม่สามารถทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานอาหารทะเล น้ำจืดหรือทะเลอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึก หอย กุ้ง ปู หรืออย่างใดก็ตาม ทางร้านจะจัดเมนูให้ตามความเหมาะสมต่อไป
• สำหรับท่านที่ทานมังสวิรัติ ร้านอาหารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะจัดเป็นเมนูที่เป็นผัก หรือเต้าหู้ให้แทน
• ส่วนกรณีที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดของอาหารล่วงหน้า เช่น ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานอาหารทะเล เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับพาสปอร์ตจีนแดง

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***

1. พาสปอร์ตจีนแดง จะใช้เวลาดำเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น (เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ทำงาน ต้องแสดงใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติม

2. เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

2.1 Passport China
2.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ ***ห้ามใช้รูปปริ้น หรือถ่ายเอง***
2.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่ายสำเนาพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
2.4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
2.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
2.6 ใบอนุญาตทำงาน Work permit ถ่ายสำเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทำงาน พร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
2.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสำเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย

***บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น***

Remark

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้**

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทางสถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า**

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ**

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503

________________________________________________________________________

Whatever your preference for the vacation of your dreams, we offer the highest standards of service and you can be assured that some things do remain wonderfully constant.

"We’re confident you will enjoy your stay."

Travel Corner Co.,Ltd.

191 Silom Complex 17th flSilom Road, SilomBangkok 10500 Thailand

 Hot line (24 hrs) +66 81 612 9952

Send us a message